ผลบอลวันนี้ 21/10/62 ผลบอลเมื่อคืนทุกหลีก 20/10/62

ผลฟุตบอล NOR D4

NOR D4

19/10/62
18:00
โดแบ็ก โฟรน รอ ลิน ออสโล
19/10/62
18:00
ฟริกก์ รอ เรดดี้
19/10/62
18:00
ยูลเลิร์น เอฟซี รอ ฟอลโล่
19/10/62
18:00
เฟคเกรอย รอ แมนดาล
19/10/62
18:00
ฟลินท์ รอ วินด์ยาร์ต
19/10/62
18:00
แมดล่า ไอเอล รอ สเตล โจร์เพลแลนด์
19/10/62
18:00
วาร์เดนีเซท รอ บรอดด์
19/10/62
18:00
ออส เทิร์น รอ วาร์ด ฮอเกซุนด์
19/10/62
18:00
สเทรินจาร์ รอ ไนเบิร์กซุนด์ ไอเอล ไทรซิล
19/10/62
18:00
ทิลเลอร์ รอ บรัมมันดาล
19/10/62
18:00
เวอร์ดัล รอ โคลสตัด
19/10/62
18:00
โฟรย่า FK รอ ฮาร์สตัด
19/10/62
18:00
เอ็มจอนดาเลน ไอเอฟ บี รอ ฮาลเซ่น
19/10/62
18:00
ไบรน์ บี รอ ไวกิ้ง บี
19/10/62
18:00
เอสเค บรานน์ 2 รอ เวสฟอสเซ็น
19/10/62
18:00
ซองน์ดาล บี รอ เบอร์เกน นอร์ด
19/10/62
18:00
คองสวิงเกอร์ ไอเอล บี รอ เรนเฮล์ม บี
19/10/62
18:00
รัวฟอส ไอเอล บี รอ ออรเคล
19/10/62
18:00
จังเคเลน รอ โบโด กลิมท์ 2
19/10/62
18:00
นอร์สแตน รอ คราเครอย์ ไอเอล
19/10/62
18:00
รอมเมน เอสเค รอ ไอสโวล์ดไอเอฟ
19/10/62
18:00
เอสเค เฮิร์ด รอ โลเรนสโคก
19/10/62
18:00
ลีลล์สตรอม บี รอ จีเจลเลอราเซน ไอเอล
13/10/62
20:00
อุลเลนซาเกอร์/คีซ่า บี 2 - 3 เมลโบ 1-1
13/10/62
20:00
เลกเนส 1 - 5 โฟรย่า FK 1-1
13/10/62
20:30
สเจลคาวิค 1 - 1 รอมเมน เอสเค 0-1
13/10/62
21:00
สตาเบ็ค บี 1 - 2 นอร์สแตน 1-0
13/10/62
21:00
โคลสตัด 0 - 2 คองสวิงเกอร์ ไอเอล บี 0-0
13/10/62
21:00
โบโด กลิมท์ 2 0 - 3 ฮอนฟอสส์ บีเค 0-3
13/10/62
21:00
คราเครอย์ ไอเอล 1 - 1 เอสเค เฮิร์ด 0-1
การเข้าชมวันนี้ 37 รวม 30285 ครั้ง